گوشواره‌ی مناسب برای چهره‌های بیضی شکلتبریک می‌گویم، شما در این زمینه جزو خوش‌شانس‌ترین‌ها هستید. شما می‌توانید هر نوع گوشواره‌ای را انتخاب کنید، اما گوشواره‌های مثلثی شکل و ساده بهترین ترکیب را با صورت شما می‌سازند. در ادامه تعدادی از گوشواره‌های مناسب برای صورت‌های بیضی شکل را مشاهده می کنید.گوشواره‌های مناسب برای صورت‌های بیضی شکل

Comentarios

Quien ha votado este artículo