تصور کنید یک روز کنار خیابان ایستاده اید و ناگهان یک دوچرخه سوار را می بینید که با سرعت خودش را به ماشین کنار خیابان می کوبد و همزمان از خودش فیلم نیز میگیرد، این فرد نمی‌تواند کسی به جز کیسی نیستات (Casey Neistat) باشد، یک دیوانه تمام عیار ۳۳ ساله آمریکایی با موهای بور، عینک کائوچویی خاص، ۵۰۰ هزار دنبال کننده در یوتیوب و با کلی طرفدار در بقیه شبکه های اجتماعی.کار کیسی
¿A quién mandamos a los leones hoy?
Todos los días nos toca escuchar las mamandurrias de los neoliberales, de los falsos empresarios y del resto de politicuchos y sindicalistas subvencionados que viven en su nube, ahogando a los ciudadanos. No dejes que se rían de ti, mándalos a la guillotina virtual ya y desahógate libremente. Y no dejes de luchar por ello, también fuera de Internet. La unión hace la fuerza.
Últimos Comentarios