Ryszard Marecki - lat 31, brat Ryszarda Mareckiego, wykształcenie średnie wyższe, przedsiębiorca, przez ostatnie 10 lat współwłaściciel firmy RyMar Sp. z. (hurtownia materiałów budowlanych w okolic Kłodzko). Świetnym nawykiem ustalenia, czy cel operacyjny jasno opisuje wyniki kształcenia, jest zdanie pytania testowego, które da ocenić, czy uczeń osiągnął zachowanie końcowe. By